Extra aanleverformaten Belastingdienst

Buiten de reguliere (jaarlijkse) KOI aanleveringen die al beschikbaar waren via PortaBase, vraagt de Belastingdienst soms om extra aanleveringen. Ook hierin voorziet PortaBase. Dankzij de extra toegevoegde downloadformaten wordt tijdrovend werk bespaard.

Voor bureaus die het convenant POBR1 hebben afgesloten moeten maandelijks aanleveringen worden gedaan. Binnen PortaBase is deze optie op aanvraag beschikbaar. Ook bureaus die niet het convenant hebben afgesloten mogen maandelijks aanleveren, als ze dat willen.

Daarnaast vraagt de Belastingdienst sinds dit jaar steekproefsgewijs de verdiensten van gastouders op bij gastouderbureaus. De benodigde download hiervoor is zonder meerprijs beschikbaar voor PortaBase klanten. Leuker kunnen ze het niet maken, maar PortaBase maakt het wel makkelijker :-)


Contact


verzenden